Liên hệ

FininMe luôn nỗ lực để ngày càng hoàn thiện hơn về nội dung và chất lượng bài viết nhắm cung cấp cho bạn những thông tin, kiến thức hữu ích liên quan đến tài chính cá nhân và đầu tư

FininMe sẵn sàng đón nhận những cơ hội hợp tác với tất cả các bạn để blog phát triển hơn.

Bạn có thể liên hệ với mình thông qua những thông tin sau:

Email: [email protected]

Fanpage: FininMe